CE ženklinimas

Teqtum Euro yra vienintelė pasaulyje medžiaga, kurios plotis iki 5 metrų, sėkmingai išlaikiusi išsamius testus ir gavusi teisę būti pažymėta CE ženklu (Europos atitiktis).

Medžiagos nedegumo sertifikatas

Teqtum Euro turi priešgaisrinės saugos klasę B-s1,d0 pagal DIN EN 13501.

Tarptautinis kokybės įvertinimas A+

Aukščiausias įvertinimas pagal Europos teisės aktus dėl LOJ emisijų ir patalpų oro kokybės.

Cheminių medžiagų registravimas, įvertinimas ir autorizavimas

Reglamentas reglamentuoja visų cheminių medžiagų gamintojų, importuotojų ir galutinių vartotojų veiklą Europos ekonominėje erdvėje.

Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimas

Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo reglamentas.

Vaikų saugos standartas

Plėvelė išbandyta pagal garsiąją ES direktyvą DIN EN 71 vaikų saugos standartą.